YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất : K2O, Fe2O3, CuO, Na, Mg, Zn, SO3, P2O5. Các chất tác dụng được với nước là:

  • A. K2O, Fe2O3, CuO, Na    
  • B. CuO, Na, Mg, Zn
  • C. K2O, Na, SO3, P2O5      
  • D. K2O, CuO, SO3, P2O5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  K2O + H2O → 2KOH

  2Na + 2H2O →  2NaOH + H2

  SO3 + H2O → H2SO4

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA