AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học của  cacbon đioxit là:

  • A. HNO3     
  • B. CuO      
  • C. CuCl2      
  • D. CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Axit nitric

  B. Đồng (II) oxit

  C. Đồng clorua

  D. Cacbon đioxit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>