YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Who sings best in your school?” – “ Minh .................”

  • A. is
  • B. has
  • C. does
  • D. sings

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đây là dạng trả lời một câu hỏi nên chúng ta dùng từ" do/does" để thay thế tránh lặp từ

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA