YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  It is very .....................of you not to look in the eyes of the listener while talking.

  • A. polite
  • B. dishonest
  • C. impolite
  • D. honest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dẫn chứng: "If you look down or to the side when the other person is talking, that person will think that you are not interested in what she/he is saying. This ,of course, is not polite"

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51753

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA