• Câu hỏi:

  Looking down or to the side when you are spoken to means........................

  • A. you are afraid of him / her
  • B. you respect of him / her
  • C.  you are paying attention to her / him
  • D. you feel bored with his / her words

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC