YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  If I didn’t live so far away , I ...................them everyday.

  • A. visit
  • B. visited
  • C. will visit
  • D. would visit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đây là mệnh đề if loại 2 nên chúng ta dùng would cho mệnh đề chính

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51748

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA