YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  People can look away for a few seconds while speaking ....................

  • A. to find the correct word
  • B. to find something
  • C.  to hide their feelings
  • D. to hide something

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dẫn chứng để chọn câu A :"people who are speaking will sometimes look away when they are thinking or trying to find the right word"

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA