• Câu hỏi:

  People can look away for a few seconds while speaking ....................

  • A. to find the correct word
  • B. to find something
  • C.  to hide their feelings
  • D. to hide something

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC