YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  ........................that it frightened everyone in the room.

  • A. The noise was very loud
  • B. The noise was so loud
  • C. The noise was very loud
  • D. The noise was loud enough.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đây là cấu trúc so.. that ( quá đến nỗi mà nên chọn câu B)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51759

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA