• Câu hỏi:

  The baby will be ill .......................

  • A. unless you keep him warm
  • B. if he keep him warm
  • C. unless you kept him warm
  • D. if you kept him warm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC