• Câu hỏi:

  The furniture was ...........................

  • A. too expensive for me to buy
  • B. very expensive for me to  buy
  • C. enough expensive for me to buy
  • D. such expensive that I didn’t buy it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC