• Câu hỏi:

  Driving on the left is very dangerous in our country.

  • A. It very dangerous to drive on the left in our country.
  • B. It’s very dangerous driving on the left in our country.
  • C. It’s very dangerous to driving on the left in our country.
  • D. It’s very dangerous to drive on the left in our country.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC