• Câu hỏi:

  When you talking to an American or Canadian, you should....................

  • A. look directly at him/ her
  • B. look to the side
  • C. look down
  • D. avoid looking directly at him / her

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC