YOMEDIA
 • Choose the best sentence that has similar meaning with the fist.

  Câu hỏi:

  There isn’t enough sugar in my coffee.

  • A. My coffee is a little strong.
  • B. My coffee isnot as sweet as yours.
  • C. My coffee isn’t sweet enough.
  • D. My coffee is too sweet for me.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch câu C:" cà phê của tôi không đủ ngọt"

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA