• Choose the best sentence that has similar meaning with the fist.

  Câu hỏi:

  There isn’t enough sugar in my coffee.

  • A. My coffee is a little strong.
  • B. My coffee isnot as sweet as yours.
  • C. My coffee isn’t sweet enough.
  • D. My coffee is too sweet for me.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC