ON
ADMICRO
VIDEO
 • Fill in the bank with suitable words

  Câu hỏi:

  It’s the present .......................I like the most.

  • A. who
  • B. whom
  • C. whose
  • D. that
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Present là khái niệm về thời gian đóng vai trò chủ ngữ trong trường hợp này nên dùng thay là phù hợp nhất

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 51469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1