• Câu hỏi:

  Could you get me some water, please?

  • A. I said to you that I must have some water now.
  • B. Here is some water for you.
  • C. I’d like you to get me some water.
  • D. Do you mind if I drink some water now?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC