YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Could you get me some water, please?

  • A. I said to you that I must have some water now.
  • B. Here is some water for you.
  • C. I’d like you to get me some water.
  • D. Do you mind if I drink some water now?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Would you like = i 'd like you: bạn có thể làm...

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA