• Câu hỏi:

  The USA is a country of high youth unemployment.

  • A. The USA is a country of young people.
  • B. It is the USA that has a great number of young people.
  • C. High youth unemployment is found in the USA.
  • D. We find high youth unemployment a  problem in the USA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC