• Câu hỏi:

  They spend half an hour to watch the news on TV.

  • A. It spends them half an hour watching the news on TV.
  • B. It spends them half an hour watching the news on TV.
  • C. It takes them half an hour watching the news on TV.
  • D. It takes them half an hour to watch the news on TV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC