AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng mã hoá của gen là vùng:

  • A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã
  • B. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
  • C. Mang tín hiệu mã hoá các axit amin.
  • D. Mang bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc của 1 gen gồm 3 vùng:
  - Vùng điều hòa
  - Vùng mã hóa (là vùng mang tín hiệu mã hóa các axit amin).
  - Vùng kết thúc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>