YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gen là một đoạn của phân tử ADN:

  • A. Mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.
  • B. Mang thông tin di truyền của các loài.
  • C. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.  
  • D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A đúng. Vì gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho chuỗi poli peptit hay phân tử ARN.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA