AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có số N loại A là 900, chiếm 30% số N của gen. Số chu xoắn của gen là:

  • A. C = 100
  • B. C = 150  
  • C. C = 250
  • D. C = 350

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A = 900 = 30%
  ⇒ N = 3000 (nu)
  C=N20=150

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>