ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gen có số nuclêôtit loại T= 13,7% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen trên là:

  • A. A = T = 13,7%; G = X = 87%.
  • B. A = T = 13,7%; G = X = 36,3%
  • C. A = T = G = X = 13,7%
  • D. A = T = G = X = 36,3%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  %T = %A = 13,7%

  %T + %X = 50%
  ⇒ %X = 36,3%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON