YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây không đúng với mã di truyền?

  • A. Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ ba nuclêôtit kế tiếp nhau quy định một axit amin.
  • B. Mã di truyền mang tính thoái hoá, nghĩa là một loại axit amin được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.
  • C. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục theo từng cụm ba nuclêôtit, không gối lên nhau.
  • D. Mã di truyền mang tính riêng biệt, mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu sai là D. mã di truyền không có tính riêng biệt mà tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, gọi là tính phổ biến.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA