AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của ARN riboxom là gì?

  • A. Làm khuôn tổng hợp protein.
  • B. Tham gia cấu tạo riboxom.
  • C. Vận chuyển axit amin tham gia vào quá trình dịch mã.
  • D. Cả 3 đáp án đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chức năng của 3 loại ARN:
  mARN → khuôn để tổng hợp protein
  tARN → vận chuyển axit amin tham gia quá trình dịch mã
  rARN → tham gia cấu tạo nên riboxom

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>