YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Gen có 96 chu kỳ xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A = 1/3G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

  • A. A = T = 120; G = X = 360
  • B. A = T = 240; G = X = 720
  • C. A = T = 720; G = X = 240
  • D. A = T = 360; G = X = 120

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C = 96 ⇒ N = 96 × 20 = 1920
  A=1/3G  và 2A+2G=N=1920

  ⇒ A=T=240, G=X=720

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON