AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có tổng số liên kết hydrô là 4050. Gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với 1 loại N không bổ sung với nó bằng 20% số N của gen. Số N của gen sẽ là:

  • A. N = 3210
  • B. N = 3000
  • C. N = 3100
  • D. N = 3120

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H=2A+3X=4050(G=X)%X−%A=20%⇒N=?
  Ta có %A+%X=50%

            %X−%A=20%

  ⇔ %A=15%

       %X=35%
  Vì H = 2A + 3X = 4050
  ⇔ 2.N.%A100%+3.N.%X100%=4050
  ⇒ N = 3000

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>