YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không tham gia cấu trúc ARN:

  • A. Đường đêoxyribozo
  • B. Đường ribozo
  • C. Nhóm photphat
  • D. Bazo nito Adenin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ARN = Các ribonu:
  + 1 phân tử đường ribozo (C5H10O5)
  + 1 PO43-
  + 1 trong 4 loại bazo A, U, G, X

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON