YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiều dài một gen là 0.408 μm.Trong gen có số nucleotit loại Guanin chiếm 30% số nucleotit của gen. Số liên kết hydro của gen là:

  • A. Hgen = 3120 (liên kết H2)
  • B. Hgen = 3000 (liên kết H2)
  • C. Hgen = 3020 (liên kết H2)
  • D. Hgen = 3100 (liên kết H2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H = 2A + 3G
  L=0,408μm=4080A0
  ⇒Ngen=2400=2A+2G, G=30%=720 = X
  ⇒A=T=480, G=X=720 ⇒ H=3120

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA