ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một gen có 150 vòng xoắn. Số liên kết hóa trị  nối giữa các nucleotit trong gen là:

  • A. HT = 2998
  • B. HT = 3000
  • C. HT = 2898
  • D. HT = 2888

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C = 150
  C=N/20 ⇒ N=3000(nu)
  + Số liên kết hóa trị các nu trên 1 mạch: N/2−1 = 1499
  + Số liên kết hóa trị giữa các nu trong gen: 1499 × 2 = 2998

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON