AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại nuclêôtit là (A+G)/(T+X) = 1/2. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là:

  • A. 0,2
  • B. 2,0
  • C. 0,5
  • D. 5,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (A1+G1)/(T1+X1)=1/2
  ⇔(T2+X2)/(A2+G2)=1/2
  ⇔(A2+G2)/(T2+X2)=2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>