YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một gen có 90 vòng xoắn. Chiều dài của gen được xác định theo đơn vị micrômet là:

  • A. L = 0,400μm
  • B. L = 0,306 μm
  • C. L = 0,316μm
  • D. L = 0,326μm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C = 90
  C=N/20 ⇒ N=1800
  Lgen=N2×3,4A0=3060A0
  1m=103mm=106μm=109nm=1010A0
  Lgen=3060/10000=0,306(μm)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>