AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất là

  • A. Đông Nam Bộ.
  • B. Tây Nguyên.
  • C. Đồng bằng sông Hồng
  • D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>