AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ

  • A. phần lớn sản phẩm là để tiêu dùng tại chỗ.
  • B. người sản xuất quan tâm nhiều tới sản lượng.
  • C. mỗi cơ cấu sản xuất, mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm.
  • D. người nông dân quan tâm nhiều hơn tới thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>