AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động

  • A. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
  • B. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
  • C. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
  • D. khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>