AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng

  • A. tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư.
  • B. tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng.
  • C. tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
  • D. giảm dần tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>