YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do

  • A. công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ.
  • B. cấu trúc dân số trẻ.
  • C. dân số đông.
  • D. nhập cư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA