AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

  • A. hội nhập nền kinh tế thế giới.
  • B. mở rộng đầu tư ra nước ngoài.
  • C. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  • D. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>