AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại

  • A. rừng phòng hộ.
  • B. rừng đặc dụng. 
  • C. rừng sản xuất.
  • D. rừng khoanh nuôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>