AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày những điều kiện thuận lợi về tự nhiên trong việc phát triển ngành trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

  - Chủ yếu là đất feralit

  - Địa hình chủ yếu là đồi núi, trong đó có nhiều cao nguyên>hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn

  - Sông ngòi nhiều nước- tưới tiêu

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>