AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị GDP của nước ta thời kì 1990-2005 (đơn vị : %)

  Năm

  1990

  1991

  1995

  1997

  1998

  2005

  Nông-lâm-ngư

  38,7

  40,5

  27,2

  25,8

  25,8

  21,0

  Công nghiệp-xây dựng

  22,7

  23,8

  28,8

  32,1

  32,5

  41,0

  Dịch vụ

  38,6

  35,7

  44,0

  42,1

  41,7

  38,0

  Loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1990-2005 là

  • A. cột ghép.
  • B. miền.
  • C. cột chồng. 
  • D. hình tròn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>