AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu các đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta?

  Lời giải tham khảo:

  - Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm

  - Trình độ đô thị hóa thấp

  - Tỉ lệ dân thành thị tăng

  - Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>