YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là

  • A. thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh.
  • B. tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.
  • C. mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.
  • D. mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>