YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích cây công nghiệp của nước ta thời kì 1975 - 2005. (Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  1975

  1980

  1985

  1990

  1995

  2000

  2005

  Cây công nghiệp hàng năm

  210,1

  371,7

  600,7

  542,0

  716,7

  778,1

  861,5

  Cây công nghiệp lâu năm

  172,8

  256,0

  470,3

  657,3

  902,3

  1451,3

  1633,6

  Nhận định đúng nhất là:

  • A. Cây công nghiệp lâu năm không những tăng nhanh hơn mà còn tăng liên tục.
  • B. Cây công nghiệp hằng năm và cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục qua các năm.
  • C. Cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn và luôn chiếm tỉ trọng cao hơn.
  • D. Giai đoạn 1975 - 1985, cây công nghiệp hàng năm có diện tích lớn hơn nhưng tăng chậm hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA