AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào atlat trang 15, hãy cho biết trong các thành phố dưới đây, thành phố nào thuộc đô thị loại 3?

  • A. Nam Định.
  • B. Hải Phòng. 
  • C. Hải Dương.
  • D. Cần Thơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>