YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vật ảo AB cách thấu kính hội tụ đoạn 12 cm, tiêu cự thấu kính bằng 12 cm. Xác định tính chất, vị trí của ảnh. 

  • A.  Ảnh thật, cách thấu kính 3cm.         
  • B. Ảnh ảo, cách thấu kính 3cm.
  • C. Ảnh thật, cách thấu kính 6cm.                              
  • D. Ảnh ảo, cách thấu kính 6cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vật ảo nên d = - 12 cm Áp dụng công thức thấu kính: \({d^/} = \frac{{df}}{{d - f}} = \frac{{ - 12.12}}{{ - 12 - 12}}\) = 6cm > 0 > d

  →  Ảnh là ảnh thật cách thấu kính 6 cm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA