AMBIENT
 • Câu hỏi:

  238U sau một loạt phóng xạ biến đổi thành chì, hạt sơ cấp và hạt anpha. Phương trình biểu diễn biến đổi trên là

  • A. \(_{92}^{238}U \to _{82}^{206}Pb + 6\alpha  + 2_{ - 1}^0e\)
  • B. \(_{92}^{238}U \to _{82}^{206}Pb + 8\alpha  + 6_{ - 1}^0e\)
  • C. \(_{92}^{238}U \to _{82}^{206}Pb + 4\alpha  + _{ - 1}^0e\)
  • D. \(_{92}^{238} \to _{82}^{206}Pb + \alpha  + _{ - 1}^0e\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Phương trình phản ứng:  \(_{92}^{238}U \to _{82}^{206}Pb + x\alpha  + y_{ - 1}^0e\)

  + Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích:  

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  238 = 206 + 4x + 0y\\
  92 = 82 + 2.x + \left( { - 1} \right)y
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 8\\
  y = 6
  \end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow _{92}^{238}U \to _{82}^{206}Pb + 6\alpha  + 2_{ - 1}^0e\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>