AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trong đó R = 100Ω; C = 10-4/2π F ; L là cuôn dây thuần cảm, có độ tự cảm L. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm L có giá trị 

  • A. 0,637H.           
  • B. 0,318H.                   
  • C.  31,8H.                 
  • D. 63,7H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Ta có \({U_C} = I{Z_C};{Z_C}\) không đổi, UC đạt giá trị cực đại khi I đạt giá trị cực đại

  + Mà  \(I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }}\)

  +  \(\begin{array}{l}
  I = {I_{\max }} \Rightarrow Z = {Z_{\min }} \Leftrightarrow LC{\omega ^2} = 1\\
   \Rightarrow L = \frac{1}{{C{\omega ^2}}} = \frac{1}{{\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}{{100}^2}{\pi ^2}}} = 0,637H
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>