AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi freo vật m vào lò xo k thì lò xo dãn ra 2,5 cm, kích thích cho m dao động. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kỳ dao động tự do của vật là 

  • A. T = 1,00s.              
  • B. T = 0,50s.                
  • C.  T = 0,31s.                 
  • D. T = 0,28s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có : \(T = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta \ell }}{g}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{0,025}}{{10}}}  = \frac{\pi }{{10}}\left( s \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>