AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây đàn dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. 

  • A. 4000 cm/s       
  • B. 4 m/s                
  • C. 4 cm/s                         
  • D.  40 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Số bụng sóng: Nb = k = 3

  + Điều kiện để có sóng dừng trên dây đàn:  \(\ell  = k.\frac{\lambda }{2} = k.\frac{v}{{2f}}\)

  \( \Rightarrow v = \frac{{2\ell f}}{k} = \frac{{2.60.100}}{3}\) = 4000cm/s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>