AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6 Ω. Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 205 Ω. mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là 

  • A. 0,013 g      
  • B. 0,13 g                
  • C. 1,3 g                               
  • D. 13 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhỏm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6 Ω.

  Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là E = 2,7 V, r = 0,18 Ω.

  + Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở R = 205 Ω mắc vào hai cực của bộ nguồn.

  Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là:   \(I = \frac{E}{{R + r}} = 0,0132A\)

  + Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là:  

  \(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}It = 0,013\left( g \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA