AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phưong trình: x = Acos(\omegat + φ) cm. Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật có li độ x (x ≠ 0) là

  • A. \(\frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} = {\left( {\frac{A}{x}} \right)^2} + 1\)
  • B. \(\frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} = {\left( {\frac{A}{x}} \right)^2} - 1\)
  • C. \(\frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} = 1 - {\left( {\frac{A}{x}} \right)^2}\)
  • D. \(\frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} =  {\left( {\frac{A}{x}} \right)^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Động năng và thế năng của chất điểm:   \(\left\{ \begin{array}{l}
  {W_t} = \frac{1}{2}k{x^2}\\
  {W_d} = \frac{1}{2}k\left( {{A^2} - {x^2}} \right)
  \end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} = \frac{{{A^2} - {x^2}}}{{{x^2}}} = {\left( {\frac{A}{x}} \right)^2} - 1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>